Het is niet de eerste keer dat ik u als moderne ondernemer wees op het belang van mediation in het arbeidsrecht. Dat belang wordt in de toekomst alleen maar groter, nu er geen kantonrechter meer rechtspreekt zonder de populaire vraag in rechte te stellen: ‘waarom is er niet voor mediation gekozen?’ Als u die vraag als werkgever niet of onvoldoende helder kunt beantwoorden loopt u het risico in het ongelijk te worden gesteld.

 

Bij het kiezen voor mediation ziet men in grotere bedrijven nog wel eens dat een HR medewerker die mediationrol op zich neemt, wetende dat een mediator, anders dan een MFN mediator, geen beschermende titel is en iedereen zich dus mediator mag noemen. De vraag die daarbij naar voren komt is echter of dat de beste keuze is. Niet alleen lijkt de keuze voor een niet MFN-mediator geen verstandige, nu MFN enkel voor kwaliteit en vakmanschap staat, maar de vraag is ook of een interne mediator wel de beste keuze is.

 

Een interne mediator kent uiteraard het voordeel dat hij of zij het bedrijf en haar organisatie kent en dus weet hoe bepaalde systemen intern functioneren, maar daar ligt ook gelijk het grote gevaar. Een goede mediator moet immers onafhankelijk en onpartijdig zijn en juist die onpartijdigheid kan in het gevaar komen als de mediator in een arbeidsconflict in dienst is van de werkgever, een van de twee partijen aan de mediationtafel.

 

Een externe mediator lijkt een betere keuze, wetende dat met het kiezen voor een externe mediator in ieder geval niet gelijk een discussie zal ontstaan over diens onpartijdigheid. Indien u op zoek bent naar een  MFN mediator met adequate kennis van het arbeidsrecht voor een kennismaking met uw onderneming dan horen wij dat graag van u.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *