Toen in 1999 het televisieprogramma Big Brother voor het eerst op tv kwam zat ik gekluisterd. Het was nieuw en controversieel, omdat het uitging van de gedachte dat met camera’s alles in de gaten gehouden kon worden. Mensen waren in die tijd nog gewend aan hun privacy en het was voor de meeste van ons niet denkbaar dat dit beeld ooit werkelijkheid zou worden.

Afgelopen nacht heeft de Eerste Kamer echter ingestemd met de omstreden Aftapwet, die de overheid meer bevoegdheden geeft om internet- en telefoonverkeer van burgers zonder aantoonbare redenen af te tappen en de gegevens daarvan te bewaren.

Natuurlijk kan men daar het veelgehoorde antwoord op geven: ‘hij die niets te verbergen heeft zal daar geen problemen mee hebben’, maar kennelijk is Big Brother nu waarheid geworden.

De waarborgen die als burger aan u geboden worden bij het aftappen en langdurig opslaan van uw gegevens zijn nihil, althans zeer klein, zodat dit een nieuwe stap van de overheid is om van ons ooit zo fijne democratische samenleving een politiestaat te maken. Dat men in een tijd van terrorisme meent bevoegdheden uit te moeten breiden is te begrijpen, maar kennelijk moet dit ten koste gaan van uw privacy en de mijne.

Als ik eerder geweten had dat Big Brother bewaarheid zou worden dan had ik al in 1999 overwogen om mij op te geven voor dat bekende tv-programma, zodat ik nu al jaren gewend zou zijn geweest aan die situatie.

Kijkt u uit met oversteken? Big Brother is watching you! En als u toch oversteekt, kies dan voor de Dorpsstraat in Schinnen, zodat u al uw vragen op het gebied van strafrecht gelijk aan KBW Advocaten en Mediators kunt stellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *