Tinus heeft al jaren problemen met zijn buurman Bertus en wenst hem het liefste voor de rechter te dagen, ervan uitgaande dat er met Bertus toch niet te praten valt over de vervelende katten van hem die steeds bij Tinus in zijn tuin hun behoefte komen doen.

 

Hij schrijft Bertus een brief en ontvangt vervolgens een reactie op die brief van de advocaat van Bertus. In tegenstelling tot hetgeen Tinus verwacht had komt die advocaat met een zeer redelijke oplossing, die ook voor Tinus eindelijk een einde aan de strijd met de buurman kan betekenen. Tinus zou graag zien dat die oplossing op papier komt te staan.

 

Natuurlijk kan Tinus volstaan met de brief van de advocaat van Bertus en het geven van een korte reactie daarop dat hij akkoord gaat met het voorstel, wetende dat de wet geen formele eisen stelt aan de vorm van een overeenkomst, maar het kan ook anders. Wanneer partijen ter beslechting van een geschil een bereikte overeenstemming met elkaar wensen vast te leggen dan doen zij er verstandig aan om een zogenaamde vaststellingsovereenkomst met elkaar te sluiten, ex art. 7:900 BW.

 

Vaak kennen mensen het woord vaststellingsovereenkomst van een familielid of vriend die door middel van een aangeboden vaststellingsovereenkomst een einde aan zijn arbeidscontract gemaakt zag worden, maar een vaststellingsovereenkomst kan voor veel meer gebruikt worden dan enkel voor het regelen van een einde dienstverband.

 

Het voordeel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is de bewijsrechtelijke kracht die van een dergelijke overeenkomst uitgaat. De inhoud ziet op de beëindiging van een rechtstoestand tussen twee partijen en treft een regeling om een einde te maken aan die toestand. Houdt een van de partijen zich vervolgens toch niet aan de gemaakte afspraken van die vaststellingsovereenkomst dan is het eenvoudig om met die vaststellingsovereenkomst in de hand nakoming van die afspraken te vorderen bij een rechter.

 

Het vorderen van nakoming van de afspraken uit een vaststellingsovereenkomst heeft als voordeel dat een rechter ervan uitgaat dat die afspraken hetgeen zijn wat partijen hebben gewild. Er zal als dan niet langer een discussie gevoerd hoeven te worden over de inhoud van het geschil zelf, maar enkel over de vraag waarom de gemaakte afspraken over dat geschil niet zijn nagekomen. Dat is een veel eenvoudigere juridische vordering.

 

Tinus en Bert kunnen een vaststellingsovereenkomst met elkaar sluiten, maar die kan eigenlijk op ieder rechtsgebied worden gebruikt. Wenst u meer informatie over de vraag of een vaststellingsovereenkomst ook in uw geschil mogelijk duidelijkheid voor partijen op kan leveren dan stellen wij dat bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen graag voor u vast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *