Wanneer twee partijen tegen elkaar procederen in het kader van een zaak op het gebied van het personen- en familierecht bestaat er een niet geschreven regel dat er in feite geen ruimte bestaat voor een proceskostenveroordeling voor de partij die in het ongelijk gesteld wordt, anders dan in zakelijkere geschillen. Dat kan anders zijn als een van de partijen misbruikt van procesrecht maakt, iets dat niet al te snel aangenomen wordt. Misbruik moet immers betekenen dat de ander een procedure voert zonder hiertoe een reden te hebben, iets dat niet al te snel aangenomen moet worden in onze democratische rechtsstaat waar de toegang tot de rechter voornaam is en blijft.

Zo af en toe ziet men in de jurisprudentie echter voorbeelden voorkomen waarin een partij in een zaak op het gebied van personen- en familierecht toch in de proceskosten van de andere partij veroordeeld wordt, zoals in de zaak van de Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2021:5170.

In die zaak was de Rechtbank van mening dat het door de man opgestarte kort geding onnodig was, omdat hij op voorhand had kunnen weten dat dit niet het geijkte middel was en omdat het niet tot stand komen van omgang met het minderjarige kind grotendeels aan de man zelf te wijten was.

Vragen over personen- en familierecht, KBW Advocaten en Mediators te Schinnen. Wij misbruiken het recht niet voor uw belangen, maar gebruiken het wel graag daarvoor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *