Wanneer u als partij in een civiele procedure (tussen twee burgers) schade heeft geleden door toedoen van de andere partij dan ziet u uiteraard graag dat die schade in rechte wordt vastgesteld en dat de ander veroordeeld wordt om die schade aan u te voldoen.

Hoewel in art. 6:97 BW bepaald staat dat een rechter op grond van de wet de schade van een partij kan schatten ziet men in de praktijk vaak dat rechters van u als procespartij verlangen dat u uw schade zo goed mogelijk onderbouwt met documenten waaruit die schade kan worden afgeleid.

U dient allereerst in rechte te stellen dat u schade heeft geleden en vervolgens die schade zo goed mogelijk aan te tonen. Het volstaat daarbij vaak niet om een bedrag te vorderen, dat bedrag vervolgens op geen enkele wijze te onderbouwen en te stellen dat het een schatting is. Schatten dat kan best, maar ook een schatting moet ergens op gebaseerd zijn om voldoende serieus te worden genomen door een rechter.

Wat vaak helpt bij het bepalen van de omvang van uw schade is het internet. Zoek op internet naar sites waarop het goed dat u door toedoen van de ander niet meer heeft of dat beschadigd is wordt aangeboden en hanteer die prijs om uw schade in rechte te onderbouwen.

Lukt het u in het geheel niet om uw schade aan te tonen, maar kunt u wel voldoende bewijs levernen dat het aannemelijk is dat u schade heeft gehad, dan kunt u in rechte als laatste redmiddel nog verzoeken om toegelaten te worden tot de zogenaamde schadestaatprocedure. Dat betreft een extra procedure die gevoerd kan worden nadat in rechte bepaald is dat de ander verantwoordelijk is voor uw schade, waarin het enkel nog gaat over de hoogte van uw schade. Maar ook in die procedure moet u uiiteindelijk voldoende aantonen ten aanzien van de hoogte van die schade. Het enige dat u in feite wint is het feit dat al in rechte is aangetoond dat de ander verantwoordelijk is voor uw schade en wat tijd om uw schade inzichtelijk te kunnen maken.

Nadeel van de schadestaatprocedure is uiteraard dat u langer aan het procederen bent en niet gelijk weet waar u in rechte aan toe bent.

Het advies blijft dan ook om uw schade in een zo vroeg mogelijk stadium in de procedure inzichtelijk proberen te maken. Pas als dat niet lukt dan is het een mogelijkheid om uw schade te schatten of de rechter te verzoeken een schatting van uw schade te maken, maar ook dan is het verstandig de hoogte van het te schatten bedrag op enige mogelijke wijze toe te lichten.

Heeft u schade en wenst u na te laten gaan of die mogelijk op een andere partij te verhalen valt maak dan een afspraak bij KBW Advocaten en Mediators te Schinnen. De koffie en de eerste twintig minuten van uw afspraak zijn steeds gratis, zodat u daarmee in ieder geval niet nog meer schade zult lijden.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *