Truus werkt als kinderopvangmedewerkster bij BSO ‘de Pollepel’. Ze werkt hier al vele jaren en vindt het wel goed zo, nu haar pensioen toch binnen enkele jaren presenteert. Het is voor haar een kwestie van uitzingen. Hoewel zij weet dat ze beter zou kunnen gaat zij er vanuit dat het haar tijd wel zal duren.

De werkgever is niet tevreden over het functioneren van Truus, nu ook hij van mening is dat Truus onvoldoende functioneert. Hoewel Truus inmiddels 60 jaar oud is moet dat geen reden vormen om haar niet te kunnen ontslaan, zo meent de werkgever. Hij start dan ook een procedure bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Tot zijn grote verbazing gaat de kantonrechter echter niet over tot ontbinding. Ook de kantonrechter te Rotterdam heeft op 24 december 2014 een uitspraak gedaan waarbij het dienstverband van een niet functionerende medewerkster niet werd ontbonden.

Niet omdat de kantonrechter twijfelde over de vraag of er al dan niet sprake was van disfunctioneren, maar omdat de werkgever onvoldoende had gedaan om dat functioneren te verbeteren. Het is een klassieke fout om als werkgever een verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter in te dienen wegens disfunctioneren, zonder dat een duidelijk verbetertraject op papier staat. Er wordt van een werkgever verwacht dat hij er steeds alles aan doet om een minder functionerende werknemer bij te sturen. Coaching, een stappenplan en verbeterinstrumenten dienen te worden gebruikt.

Doet men als werkgever onvoldoende om het disfunctioneren van een werknemer te verbeteren of kan men hetgeen men wel gedaan heeft onvoldoende aantonen dan loopt men de grote kans dat de kantonrechter het dienstverband in stand laat. Bedenk goed dat het probleem met die disfunctionerende werknemer vanaf dat moment alleen nog maar groter is geworden. Niet alleen behoudt men dan een disfunctionerende werknemer, maar ook nog een disfunctionerende werknemer die meent dat hij of zij onaantastbaar is door de uitspraak van de rechter. Men kan hem of haar toch niet ontslaan!

De winst als werkgever is dus niet bij de kantonrechter te halen maar in het aanbieden van een duidelijk verbetertraject. Pas als dat aantoonbaar niet werkt heeft men voldoende kans om een geslaagd ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in te dienen.

Heeft u vragen over het arbeidsrecht of wenst u advies over het aanbieden van verbetertrajecten, dan bent u uiteraard van harte welkom bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen. U hoeft hiervoor niets voor te bereiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *