Wanneer degene die alimentatie moet betalen voor zijn eigen kinderen onvoldoende inkomen daarvoor heeft dan zeggen we dat hij geen draagkracht heeft. Tot 1 april 2013 betekende dit volgens de Tremanormen, een richtlijn bij het bepalen van kinderalimentatie die haast tot wet verheven is, dat diegene € 0,00 voor zijn kinderen moet voldoen.

Vanaf die datum bestaat een minimale maandelijkse alimentatie voor kinderen in principe altijd uit de minimale bijdrage van € 25,00 per maand per kind. Een volledige nihilstelling zou dus niet meer mogelijk moeten zijn, al komt men deze in uitspraken toch nog wel tegen.

Bij het bepalen van iemand draagkracht voor het voldoen van kinderalimentatie komt vaak naar voren dat die alimentatieplichtige geen alimentatie kan voldoen in verband met bestaande schulden. De Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan van ons land, heeft in 2016 al bepaald dat er in het kader van kinderalimentatie rekening gehouden moet worden met alle schulden, ook met schulden waarop geen aflossing plaatsvindt, ECLI:NL:HR:2016:154. Daarbij kan men echter de vraag stellen of dat een begrijpelijk oordeel is.

Ook de Rechtbank Zeeland West-Brabant bepaalde heden opnieuw dat er rekening gehouden moet worden met bestaande schulden waarop niet wordt afgelost, ECLI:NL:RBZWB:2021:6104, daarbij verwijzend naar de eerder genoemde uitspraak van de Hoge Raad, maar hoe logisch is dat oordeel nu eigenlijk?

Iemand heeft een schuld en kan door het aflossen op die schuld andere kosten niet voldoen. In dat geval snapt iedereen dat zijn mogelijkheden om andere kosten te voldoen beperkt worden door die aflossing, maar welke pijn heeft iemand van een schuld waar toch niet op wordt afgelost? Geen enkele zo lijkt het als het gaat om de vraag of het bestaan van die schuld zijn andere cashflow negatief beïnvloedt. Het oordeel van de Hoge Raad en de Rechtbank Zeeland West-Brabant lijkt op dit punt dus veel minder begrijpelijk dan gedacht. Juist bij kinderalimentatie zou immers niet al te snel moeten worden geoordeeld dat iemand niet of minder in staat is om die alimentatieverplichting te voldoen. Het gaat immers om de kosten voor je eigen kinderen.

Vragen over alimentatie? KBW Advocaten en Mediators in Schinnen, of u nu schulden heeft of niet, altijd een goed idee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *