Incassokosten, wat mag wel en wat niet?

Een betalingsherinnering, wie heeft er nog nooit een ontvangen? Soms schiet een betaling er in de drukte van alledag wel eens helemaal doorheen en een schuldeiser zal dan vaak een betalingsherinnering sturen. De schuldeiser wil natuurlijk graag zijn openstaande vorderingen betaald krijgen. De meeste mensen betalen de openstaande vordering wel op het moment dat zij een betalingsherinnering ontvangen. Maar er zijn ook mensen die de openstaande vordering niet betalen, ook niet na het ontvangen van een herinnering.
Op het moment dat schuldenaars hun facturen/rekeningen niet betalen, mag een schuldeiser andere maatregelen gaan nemen. Denk hierbij aan schuldeisers die vorderingen overdragen aan deurwaarders/incassobureaus om hun openstaande vorderingen toch betaald te krijgen. Dat betekent dat schuldeisers kosten in rekening mogen brengen om de openstaande vordering betaald te krijgen. De kosten die een deurwaarder/incassobureau in rekening brengt voor het innen van een vordering worden incassokosten genoemd.

Voor 1 juli 2012 was er geen wettelijke regeling betreffende de incassokosten. Dat betekende concreet dat een deurwaarder/incassobureau niet gebonden was aan een maximum bedrag aan incassokosten. Vanaf 1 juli 2012 is het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Dat betekent concreet dat er maximum bedragen aan incassokosten zijn gesteld.

In het besluit heeft de wetgever vastgelegd dat een schuldeiser, voordat er incassokosten in rekening worden gebracht, een brief moet sturen aan de schuldenaar. In deze brief krijgt de schuldenaar een termijn van 14 dagen om zijn openstaande vordering alsnog te betalen, de zogenoemde veertiendagenbrief. Wordt in deze 14 dagen de vordering betaald, dan mag de schuldeiser geen incassokosten berekenen. Vindt er geen betaling plaats binnen de gestelde termijn van 14 dagen dan mag de schuldeiser incassokosten in rekening brengen. De hoogte van de incassokosten betreffen een percentage van de openstaande vordering. De schuldeiser hoeft na de veertiendagenbrief geen extra incassohandelingen meer te verrichten om de incassokosten in rekening te brengen.

De nieuwe situatie zorgt ervoor dat het voor schuldenaars duidelijker wordt of de in rekening gebrachte incassokosten terecht zijn of dat er teveel incassokosten in rekening worden gebracht. Mocht u meer willen weten over bovengenoemde regeling, heeft u vragen over een rekening of wilt u meer weten over de berekening van incassokosten neemt u dan vrijblijvend contact op met KBW-advocaten. De eerste 20 minuten zijn kosteloos.