Dat het crisis is behoeft geen betoog meer en dat in die omstandigheid vele werkgevers moeite zullen hebben met het uitbetalen van het jaarlijks vakantiegeld is evenmin opmerkelijk, maar dat maakt uiteraard niet dat u als werknemer daar geen recht op hebt en houdt.

Op basis van de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft iedere werknemer recht op 8% vakantiegeld per jaar en volgens diezelfde wet dient dat te worden uitgekeerd in de maand juni. Dat veel werkgevers dit doorgaans in mei al uitkeren maakt dat juridisch niet anders.

Wat nu als u in de maand juni nog geen vakantiegeld heeft ontvangen? Een eerste stap is uw werkgever daar zelf op te wijzen. Stuur hem het liefst per email een bericht, nu dat altijd vast ligt, waarin u hem wijst op genoemde wet en uw recht op vakantiegeld.

Stel in die brief of die email aan uw werkgever een termijn waarbinnen u dat vakantiegeld alsnog graag wenst te ontvangen.

Pas als de werkgever ook na ommekomst van die termijn nalaat om uw vakantiegeld uit te keren kunt u zich uiteraard tot ons kantoor wenden. Op basis van de wet heeft u niet enkel recht op het vakantiegeld maar ook recht op een vertragingsrente als dit te laat, lees: na juni, aan u uitgekeerd wordt. Ook de aanspraak op de vertragingsrente kunnen we voor u verzorgen.

Natuurlijk is het in het arbeidsrecht steeds de vraag in hoeverre men als werknemer juridische acties moet ondernemen tegen uw leidinggevende, omdat u daarmee al snel uw gezagsverhouding met hem of haar ondermijnt, maar het ander uiterste is over u heen laten lopen.

Dat er thans werkgevers zijn die stellen geen vakantiegeld uit te zullen keren omdat met die uitkering de continuïteit van hun onderneming in gevaar komt is in tijden van crisis wellicht te begrijpen, maar die werkgevers beseffen kennelijk onvoldoende dat het hun eigen bedrijfsrisico is in tijden van crisis verliezen te leiden. Dat risico dient men niet bij de werknemer neer te leggen.

Heeft u uw vakantiegeld niet ontvangen? Neem dan contact op met KBW Advocaten en Mediators in Schinnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *