https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Verdachte-schietpartij-Utrecht-moet-aanwezig-zijn-op-zitting.aspx

De Rechtbank Midden-Nederland bepaalde onlangs dat een verdachte in een strafzaak verplicht moest verschijnen op een geplande zitting. Hoewel de wetgever deze mogelijkheid aan de Rechtbank heeft geboden wordt dit middel in de praktijk niet vaak ingezet.

De aanwezigheid van de verdachte ter zitting is tegelijkertijd wel weer een recht waar de verdachte om kan verzoeken. Maar wat nu als een verdachte niet wenst te verschijnen? Waarom is aanwezigheid ter zitting een recht van een verdachte en afwezigheid niet, nu dit in feite ook een keuze van de verdachte zelf is?

Wanneer een verdachte ter zitting verschijnt dan heeft de Rechtbank de mogelijkheid om zich ter zitting een beeld te vormen van de persoon van verdachte, om hiermee in de afhandeling van de strafzaak mogelijk rekening te kunnen houden.

Het niet verschijnen van een verdachte maakt dan ook dat die verdachte er kennelijk voor kiest om geen beeld van zichzelf te presenteren, zodat er ook niet positieve rekening gehouden kan worden met zijn persoonlijke omstandigheden. De verdachte die niet verschijnt heeft zichzelf hier dus enkel mee, zodat om die reden de vraag des te meer rijst waarom een rechter een verdachte per se wenst te zien.

In het genoemde voorbeeld ging het zelfs om een pro forma zitting, een zitting waarvan het op voorhand vaststaat dat er op die zitting geen inhoudelijke behandeling plaats zal gaan vinden, maar waarop enkel bepaald wordt hoe het verdere procesverloop van de zaak er uit zal gaan zien. Waarom de verdachte juist per se bij dit soort zittingen aanwezig dient te zijn is niet te begrijpen, omdat de persoon van de verdachte in dit kader nog niet besproken wordt.

Het toepassen van de verschijningsplicht moet beperkt blijven, in die zin dat we moeten waken voor een systeem waarbij de verdachte verplicht wordt om te verschijnen. Hij die ter zitting verantwoording af wil komen leggen doet dat al, hij die dat niet wenst moet niet mokken als de uitkomst tegenvalt.

Heeft u vragen over strafrecht of wenst u ook niet ter zitting te verschijnen, verschijn dan in ieder geval wel op een eerste afspraak bij KBW Advocaten en Mediators te Schinnen, zodat wij namens u het woord kunnen voeren in rechte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *