Wanneer men naar het huidige kabinet luistert dan hoort men vaak dat we met zijn allen zuiniger om moeten gaat met ons klimaat. In dat licht past het ook om huizen duurzamer te maken door het doen van slimme energiebesparingen. Als men een koopwoning heeft dan is de eigenaar daar vaak toe bereid omdat hij of zij weet dat die inverstering terugverdient zal worden met beperktere energiekosten, maar een huurder is daar vaak niet toe bereid, omdat hij investeert in het pand van een ander.

Toch kent de wet ook een bepaling die een energiebewuste huurder van dienst kan zijn, namelijk art. 7:243 BW, een vrij onbekend wetsartikel waarover nauwelijks geprocedeerd lijkt te worden, maar tevens een handig hulpmiddel. In dat artikel wordt aan de prijsbewuste huurder de keuze geboden om een verzoek aan de kantonrechter te doen om de verhuurder te verplichten energiebesparende maatregelen te treffen in de gehuurde woning.

Welke maatregelen getroffen kunnen worden op basis van dit artikel staat eveneens benoemd, zodat deze wettelijke mogelijkheid geen ruimte lijkt te bieden voor maatregelen die niet expliciet vermeld staan. Het thermisch isoleren van scheidingesconstructies, of keldervloer en het plaatsen van een HR ketel worden benoemd en hoewel er inmiddels veel meer slimme oplossingen zijn die ook voor een huurder van pas zouden kunnen komen biedt dit in ieder geval mogelijkheden om uw huurhuis energiezuiniger te maken.

Het verzoek om de verhuurder te laten betalen voor deze oplossingen kent echter een voorwaarde, namelijk dat de verzoekende huurder bereid is om een huurverhoging te betalen voor de aan te brengen verbeteringen.

Hoe hoog die huurverhoging dient te zijn wordt bepaald aan de hand van een rekenmodel, doch wanneer men dat invult dan is de huurprijsverhoging vaak maar enkele tientjes, die terug te verdienen zijn in de lagere stookkosten. De slimme huurder gaat dus uiteindelijk minder betalen en niet meer.

Art. 7:243 BW vermeldt niet expliciet dat u de verhuurder eerst zelf aan dient te spreken alvorens het verzoek bij de kantonrechter te kunnen doen, maar dat lijkt wel verstandig omdat een weigerachtige verhuurder als dan al op achterstand is gezet bij de beoordeling van het verzoekschrift in rechte.

Heeft u vragen over huurrecht in het algemeen of over art. 7:243 BW in het bijzonder, dan kunt u terecht bij KBW Advocaten en Mediators, waar wij ook in uw zaak alle energie zullen stoppen die daarvoor nodig is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *