Het zal niemand ontgaan zijn dan het crisis is. Ons land wordt net als een groot deel van de wereld geteisterd door een tot nu toe onbekend virus dat bijzonder dodelijk is en waarvan niemand weet hoe het ook maar zal gaan aflopen. Dat onze regering in die tijd maatregelen neemt om het virus zoveel mogelijk te controleren is dan ook begrijpelijk. Eén van die maatregelen is het sluiten van de Rechtbanken en Hoven per 17 maart jl. Vanaf die datum is de rechtspraak alleen nog toegankelijk voor super spoedeisende zaken, maar de lat om te bepalen of daar sprake van is lijkt hoog. Dat betekent tegelijkertijd dat heel veel bedrijven en burgers geen rechterlijk oordeel meer kunnen krijgen als zij in een juridisch geschil terecht komen.

Er wordt geen recht gesproken, betekent dit dan dat iedereen om die reden maar dient te zwijgen? Ik meen en hoop van niet. Juist op dat moment wordt van de moderne advocaat meer onderhandelingsvaardigheid dan ooit tevoren gevraagd. Twee partijen hebben een probleem met elkaar en willen een oplossing. Die oplossing bereikten ze eerder in dit soort gevallen door een uitspraak van een rechter, maar wanneer die mogelijkheid ontbreekt zullen partijen meer en meer behoefte krijgen aan alternatieve geschillenbeslechting. Mediation is dan het middel dat om de hoek komt kijken om voor partijen toch een oplossing te kunnen bieden. Juist in gevallen waarin partijen toch behoefte hebben aan duidelijkheid en niet kunnen of willen wachten tot na deze crisis.

Natuurlijk dienen daar enkele kanttekeningen bij geplaatst te worden, nu niet alle zaken zich daarvoor lenen. In sommige zaken dienen rechter te beslissen over de vraag hoe de wet in een bepaald geval begrepen moet worden, maar in veel zaken zijn partijen prima in staat elkaar ergens in het midden te vinden.

De bandbreedte van de te voeren onderhandelingen wordt daarbij gevormd door het meest positieve scenario dat zich normalerwijze bij een rechtbank had voltrokken en het minst positieve. Wanneer partijen bereid zijn water bij elkaars wijn te doen dan moet het lukken elkaar ergens daartussen te ontmoeten, met als groot voordeel dat er zonder rechter toch duidelijkheid gekomen is voor partijen, waardoor partijen verder kunnen en niet langer hun negatieve energie in het geschil met die ander hoeven te steken.

Een andere kanttekening bij het voeren van gesprekken aan de mediationtafel in deze crisistijd is dat men ook aldaar het risico loopt besmet te worden met het coronavirus, omdat er minstens drie personen, maar soms ook meer personen, aan tafel plaats moeten nemen, maar de kans op besmetting bij de plaatselijke supermarkt lijkt nog altijd groter te zijn.

KBW Advocaten en Mediators blijft in deze gekke tijd zoveel mogelijk aan het werk en wanneer u naar aanleiding van het bovenstaande meent dat uw geschil niet kan wachten op het herstarten van de rechtspraak dan vernemen wij dat uiteraard graag van u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *