Dagelijks sluiten de meeste mensen overeenkomsten. Vaak bewust, soms wat onbewuster, maar het is gebruikelijk om dagelijks verplichtingen aan te gaan met een ander, waarbij de tegenpartij vaak het voldoen van een geldsom is voor het verkrijgen van een goed of een dienst.

Gelukkig gaat het sluiten van die overeenkomsten en de afwikkeling in de meeste gevallen ook goed, omdat ons economisch verkeer uiteraard gebaat is bij het feit dat niet over iedere overeenkomst discussie ontstaat. Die paar keer dat er discussie ontstaat over de uitvoering van een overeenkomst komt de zaak wel vaak bij een advocaat uit.

Wanneer een bepaalde goed of dienst geleverd is dan staat daar in de meeste gevallen een betalingsverplichting tegenover. Voor het verkrijgen van dat goed of dienst wordt bedrag x overeen gekomen en binnen de bepaalde betalingstermijn dient x te worden voldaan.

In onze dagelijkse praktijk komen we zelden mensen tegen die op voorhand aangeven dat zij x niet kunnen of zullen betalen binnen die gestelde betalingstermijn, maar helaas wel af en toe mensen die achteraf moeite hebben om x tijdig te voldoen. Als dat voortkomt uit betalingsonmacht dan kan daar uiteraard over gesproken worden en kunnen er afspraken gemaakt worden over een betaling in termijnen. Daar staan wij steeds voor open.

Waar wij als kantoor echter wat meer moeite mee hebben zijn de niet betalende cliënten die net doen alsof hun betalingsverplichting niet bestaat en niet reageren als ze op het nakomen van die verplichting worden aangesproken. Dat zijn de mensen die hun hoofd in het spreekwoordelijke zand steken, in de hoop zelf niet te worden opgemerkt, laat staan hun betalingsverplichting, die uiteraard blijft bestaan totdat het gehele bedrag x is voldaan.

Ik moet dan altijd denken aan een liedje van Kinderen voor Kinderen uit de jaren 90, getiteld ‘wat je niet ziet bestaat niet, wat je niet ontgaat je helemaal.’ Als kind wist ik al dat de inhoud van dat lied niet kon kloppen, maar kennelijk zijn er volwassenen die nog altijd bij die tekst aansluiting wensen te zoeken.

Als u problemen heeft met het voldoen aan een betalingsverplichting dan heeft u in feite twee opties. Optie 1 is dat u geen betalingsverplichting aangaat, omdat u als dan ook niet hoeft te voldoen. Optie 2 is om contact op te nemen met uw schuldeiser in de hoop op begrip en het treffen van een regeling. Optie 3, uw hoofd zin het zand bestaat niet en brengt u enkel nog maar meer in de problemen. Ook met uw hoofd zin het zand lopen de kosten immers op door niet betaling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *