Mag de zieke werknemer het op een lopen zetten?

Klaas is arbeidsongeschikt als gevolg van enkele lichamelijke klachten en niet in staat om zijn normale werkzaamheden bij zijn baas te verrichten. Zijn baas is met Klaas op zoek naar passend werk voor de zieke Klaas en stelt in dat kader voor om pakketbezorger te worden. Klaas ziet dit eigenlijk niet zo zitten. Hij weet dat hij wettelijk verplicht is mee te werken aan zijn herstel maar zoekt hierbij graag de grenzen van de wet op.

Hij heeft aan de bedrijfsarts tijdens het laatste gesprek aangegeven aan hardlopen te doen en de bedrijfsarts heeft hierop aangegeven dit geen probleem te vinden, zolang het lopen zijn herstel maar niet in gevaar brengt.

Waar liggen de grenzen van de wet? Waar eerder door de rechter was bepaald dat de zwaarste sanctie voor een werknemer een loonmatiging of loonopschorting moest worden gebruikt heeft de voorzieningenrechter in het kader va een kort geding bij de Rechtbank Noord-Nederland op 20 september 2013 een opmerkelijke uitspraak gedaan.
De werknemer in deze zaak was op staande voet ontslagen, omdat zijn werkgever er achter was gekomen dat deze zieke werknemer wel maar liefst 6 hardloopwedstrijden per jaar had gelopen, waaronder de marathon van Rotterdam. Diezelfde zieke werknemer hield vervolgens ten opzichte van zijn werkgever wel vol dat hij om lichamelijke redenen niet in staat zou zijn de functie van postbode te vervullen.

Het betrof slechts een kort geding dat door de werknemer die het niet eens is met het ontslag op staande voet was aangespannen. In die procedure werd door de werknemer loondoorbetaling gevorderd en diende de rechter nog geen uitspraak te doen over de vraag of het ontslag op staande voet terecht was gegeven. De uitkomst van een dergelijke voorlopige procedure zegt vaak echter wel iets over de uitkomst van de bodemprocedure, waarin bepaald dient te worden of het ontslag op staande voet terecht was. De voorzieningenrechter wees de loonvordering van de werknemer af, omdat hij van mening was dat deze zieke werknemer door zijn eigen handelen het risico heeft genomen dat het in het kader van de bodemprocedure niet zeker is dat het ontslag op staande voet vernietigd wordt.

Uit deze uitspraak volgt dus in ieder geval dat men als zieke werknemer steeds voorzichtig moet zijn met nevenactiviteiten. Indien men het als zieke werknemer al te bont maakt loopt men dus het risico op ontslag. Dat is uiteraard het laatste wat men als werknemer moet willen dus het is niet alleen zaak om steeds tijdens ziekte open te zijn over hetgeen u naast uw werk nog allemaal doet en daarnaast om daarin te doseren. Sporten mag best, maar maak het niet te gek.

Vragen over het arbeidsrecht? U bent van harte welkom bij KBW Advocaten aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen, al was het maar om uw ontslag te kunnen voorkomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *