Recent behartigde ons kantoor een zaak waarin een verdachte van het telen van wietplanten in eerste aanleg geconfronteerd werd met een ontnemingsvordering van meer dan € 200.000,00. Dat was volgens het OM Limburg het bedrag wat hij zou hebben verdiend met de plantage waar hij stelde verantwoordelijk voor te zijn.

Te vaak constateert ons kantoor tegelijkertijd dat een vordering ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel niet gebaseerd lijkt te worden op zorgvuldigheid, maar op niet getoetste aannames aan de zijde van het OM. Dat is in ieder geval alle reden om op dergelijke vorderingen te schieten met argumenten.

Cliënt werd in eerste aanleg veroordeeld tot het terugbetalen van een bedrag aan de Nederlandse Staat ten bedrage van € 78.216,18 zodat in eerste aanleg al veel “verdiend” was met het schieten van argumenten op die vordering.

Omdat cliënt het niet eens was met de straf die naast de vordering ontneming aan hem was opgelegd koos hij ervoor om in appel te gaan bij het Gerechtshof te Den Bosch. Die keuze maakte dat hij tevens hoger beroep liet instellen tegen de vordering ontneming, in de hoop ook die naar beneden te zien bijgesteld.

De uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch kan cliënt enkel positief stemmen. Niet alleen de aan hem opgelegde straf werd aanzienlijk naar beneden bijgesteld, maar de vordering ontneming werd door het Hof Den Bosch gesteld op een bedrag van € 0,00. Dat is nog eens een mooi resultaat in hoger beroep, nietwaar?

Voor vragen over het strafrecht of de vordering ontneming in het bijzonder kunt u steeds terecht bij KBW Advocaten en Mediators waar mr. R.A. Wijnands u steeds graag van dienst is in dit soort zaken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *