Mijn vaste lezers weten inmiddels dat ik kritisch kan zijn ten aanzien van de Politie, zonder haar daarmee in enig diskrediet te willen brengen. Ik heb respect voor haar als apparaat, maar meen tegelijkertijd dat het mijn taak als advocaat is haar met kritische blik te bestuderen. Ik meen wederom een opmerkelijke uitspraak te hebben ontdekt, waarin een politieagent terecht moest staan voor valsheid in geschrifte.

 

Die valsheid in geschrifte, het verkeerd invullen van uren, had er voor die agent tot geleid dat hij ontslagen werd, een beslissing die redelijk lijkt, nu een gemiddelde burger dat lot net zo zou treffen in zo’n geval. Er is geen reden om dit anders te doen als de man toevallig bij de Politie werkt.

 

De agent in kwestie had een langdurig dienstverband en zou dus juist moeten weten wat mag en wat niet. Juist een agent kan immers worden geacht de wet te kennen als geen ander, zeker het Wetboek van Strafrecht.

 

De Rechtbank Limburg deed op 10 maart jl. een opmerkelijke uitspraak in de strafzaak tegen deze agent, ECLI:NL:RBLIM:2017:2218. De rechter oordeelde dat er aan de agent geen straf moest worden opgelegd, omdat hij al voldoende gestraft zou zijn door het ontslag dat hij had gekregen.

 

Die opmerkelijke uitkomst lijkt haast een strafrechtelijke vrijbrief te vormen voor iedereen die op enig moment wordt ontslagen op staande voet. Daarbij vergeet de rechter kennelijk dat het arbeidsrechtelijke ontslag op staande voet niet gericht is op enige straf, hoewel dit wel door de werknemer als straf kan worden ervaren. Het is juist de taak van de strafrechter om enige sanctie toe te voegen aan strafbaar gesteld gedrag.

 

Wat ik mij gelijk afvraag is wat het rechtsgevolg is van deze uitspraak die een precedent lijkt te scheppen. Hoe wordt er straks geoordeeld als u als banketbakker chocolade pikt van uw baas en na een ontslag op staande voet voor de rechter moet verschijnen voor diefstal? Wordt er dan net zo als in deze uitspraak gezegd dat er geen straf meer moet volgen of is de maatschappelijke druk die de rechter ongetwijfeld op zijn schouders voelde toen hij de agent geen straf oplegde kleiner, zodat er een andere uitspraak volgt?

 

Uiteraard geloof ik in de werking van onze Nederlandse Rechtspraak zodat ik er op voorhand vanuit ga dat er voor u als banketbakker eenzelfde uitspraak zal volgen, namelijk geen straf oplegging, nu u reeds gestraft bent door uw ontslag.

 

Gelet op het feit dat dit allerminst zeker is zou ik u wel adviseren om op voorhand contact op te nemen met KBW Advocaten en Mediators. Niet alleen voor al uw arbeidsrechtelijke problemen betreffende ontslag op staande voet, maar zeker ook als dat ontslag ook nog leidt tot een strafrechtelijke vervolging. Ik zal dan vurig bepleiten dat u al genoeg gestraft bent, al was het maar omdat u ook nog de verkeerde chocolade heeft meegenomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *