Wanneer partijen bij het aangaan van een huurovereenkomst overeenkomen dat de huurovereenkomst geldt voor bepaalde tijd dan spreekt het voor zich dat het niet hun beider bedoeling is om die huurovereenkomst onbepaald te laten voortduren.

Wijst uw verhuurder u tijdig op het feit dat de bepaalde tijd haast afgelopen is dan wordt van de huurder ook verwacht dat hij tijdig het gehuurde verlaat en weer oplevert aan de verhuurder. Doet hij dat niet en blijft hij zitten dan maakt hij op dat moment na het verstrijken van de bepaalde tijd gebruik van het gehuurde zonder recht of titel. In normaal Nederlands: hij zit illegaal in de eerder gehuurde woning.

De huurder in een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam maakte het wel heel bont, ECLI:NL:RBROT:2021:13046. Deze huurder had niet alleen aan de verhuurder aangegeven het gehuurde tijdig te zullen verlaten na de overeen gekomen periode, maar kwam vervolgens ook niet ter zitting, zodat de kantonrechter eigenlijk een hele makkelijke middag had. De huurder werd veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde en moest een vergoeding betalen voor de dagen dat hij er zonder recht of titel had gewoond, evenals de proceskosten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *