Als ik vroeger een koekje uit de trommel wilde pakken en mijn moeder verbood het me dan vond ik dat vervelend, maar vervolgens had ik er vrede mee, want mijn moeder was als kind degene die dat voor mij mocht bepalen.

Op latere leeftijd werd ik dagelijks geconfronteerd met andere mensen die dingen voor mij mochten bepalen. De leraar voor de klas, de badmeester in het zwembad en de wijkagent, zij waren er immers om bepaalde regels te handhaven.

Regels waren er niet voor niets, zo leerde moeder mij al op jonge leeftijd. Als die er niet zouden zijn zou ik teveel koekjes eten, te dik worden en vervolgens een te hoge tandartsrekening krijgen door al die zoetigheid. Dat begreep ik en ik legde mij er bij neer, blij dat er regels waren.

Anno 2017 lijken wij toch anders om te gaan met het feit dat er regels zijn en dat er mensen zijn die deze na moeten leven. Met het bestaan van regelgeving is er ook steeds iemand die moet toezien op het naleven van de regels. Er moet iemand de maatschappelijke koektrommel bewaken.

Dat het toepassen van regels met zich meebrengt dat er mensen zijn die het daar niet mee eens zijn dat is helder, maar daar zijn rechtsmiddelen voor uitgevonden. Het onrecht geen koekje te ontvangen kan bestreden worden middels rechtsmiddelen.

Wanneer ik dan vervolgens lees dat de steward die afgelopen weekend een tijdsstraf toekende aan Max Verstappen tijdens de Formule 1 van Texas, omdat hij van mening was dat de regels overtreden werden en omdat hij daartoe juist aangesteld was, met de dood is bedreigd, dan schaam ik mij niet alleen samen te moeten leven in dezelfde samenleving als de persoon die dat doet, maar dan vraag ik mij gelijktijdig af waar het zo fout is gegaan met die persoon. Had hij geen koektrommel vroeger of was er geen moeder die hem wees op het feit dat er regels moeten bestaan? Geef deze zielige persoon alsnog koekjes totdat hij misselijk wordt!

Heeft u problemen met regelgeving? Dreig dan niet maar neem contact op met KBW Advocaten en Mediators te Schinnen. Als u dan alsnog geen gelijk krijgt is een hoger beroep in veel gevallen nog mogelijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *