Met het introduceren van het nieuwe Kabinet Rutte III volgde recent in de media ook de namen van de nieuwe Ministers en Staatssecretaressen. Daarbij valt het op dat er niet alleen een nieuwe Minister van Justitie en Veiligheid aan de Koning wordt voorgedragen, maar tevens een Minister voor Rechtsbescherming.

Als klassiek geschoolde jurist heb ik vroeger altijd geleerd dat Rechtsbescherming iets is dat onder de noemer Justitie zou moeten vallen, maar wellicht ben ik daarin te ouderwets en ga ik wel onvoldoende met mijn tijd mee. Dat zou natuurlijk kunnen. Om die vraag te kunnen beantwoorden en om te weten waar ik bij wie moet zijn als mocht blijken dat de rechtsbescherming in ons land toch niet optimaal blijkt zou ik graag weten welke Minister binnen Veiligheid en Justitie nu waar verantwoordelijk voor is. Die vraag blijft vooralsnog helaas onbeantwoord.

Ook in het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de Toekomst’ staat niet vermeld waarom ons land nu toch zo’n behoefte heeft aan twee Ministers binnen het departement Veiligheid en Justitie. Zonde, want juist die vraag zou ik zo graag beantwoord zien. Dat twee meer dan één zullen weten, dat staat uiteraard vast, maar is het benoemen van twee bewindslieden tegelijkertijd niet gevaarlijk waar men in het recente verleden toch nog kon constateren dat vooral de onderlinge communicatie binnen Veiligheid en Justitie voor verbetering vatbaar was? Twee kapiteins op één schip werkt enkel als beiden weten wat van hen verwacht wordt, maar toch ook zeker wat er niet van hen verwacht zal worden en leidt mogelijk tot miscommunicatie over de te varen route.

Bij deze spreek ik de hoop uit dat wij als burgers van de Democratische Rechtsstaat Nederland spoedig duidelijkheid zullen krijgen over de taken die onze Minister voor Rechtsbescherming op zich zal gaan nemen. Een organigram zou daar al bij kunnen helpen, maar is online nog niet te vinden.

Dat er oog is voor Rechtsbescherming in deze tijd valt uiteraard enkel toe te juichen en dat hiervoor zelfs een aparte bewindspersoon wordt aangesteld wellicht ook nog, maar dan verneem ik in ieder geval graag waartegen deze nieuwe Minister mij en ook u zal kunnen beschermen.

Wellicht is zijn eerste taak de voorgestelde naamswijziging om het Departement Veiligheid en Justitie voor veel te veel geld om te dopen tot Justitie en Veiligheid?

De te hoge griffierechten, de te lange wachttijden bij de meeste Rechtbanken, de matige kwaliteit van veel vonnissen? Goh wat zal de man nog veel werk hebben liggen…..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *