Een grote verzekeraar kwam recent in het nieuws omdat zij besloten had om geen beoordelingsgesprekken meer met haar werknemers te voeren, maar de beoordeling van werknemers aan het team over te laten waarin die werknemer zelf werkzaam was. Dat lijkt een hippe en slimme gedachte, maar wat kunnen de arbeidsrechtelijke gevolgen daarvan zijn?

Dat ondernemingen wijzigen qua structuur en dat werknemers anno 2019 niet meer als makke schaapjes de werkvloer bevolken om vooral en enkel en alleen naar hun baas te luisteren moge zo zijn. Dat ondernemers binnen die verandering op zoek gaan naar manieren om meer aansluiting te zoeken bij de individuele beleving van de werknemers ook, maar wat hier gebeurt is in feite de beoordeling van de werknemer overlaten aan collega’s.

Dat is niet alleen gevaarlijk, omdat het vaak voorkomt dat men met veel collega’s op kan schieten, maar met die ene persoon in het team niet, terwijl ook die persoon dus iets over uw beoordeling te vertellen krijgt, maar nog veel meer om een andere reden. Als werknemer heeft u geen arbeidsovereenkomst met uw collega’s, maar enkel en alleen met het bedrijf waarbinnen u werkt zelf. Het niet langer houden van beoordelingsgesprekken betekent dus sec gezien dat uw werkgever u niet langer beoordeelt.

Wanneer er in de toekomst op enig moment een arbeidsgeschil ontstaat dan is de eerste vraag van iedere kantonrechter, die niet altijd even modern zijn, of er een dossier is en zo of er stelselmatig beoordelingsgesprekken plaats hebben gevonden. Dat is een vraag van een rechter om na te kunnen gaan of een mogelijk niet functionerende werknemer bekend is gemaakt met de wens van de werkgever tot verbetering ten aanzien van zijn functioneren. Wat gaat u de kantonrechter als moderne werkgever hierop antwoorden? Toch niet dat zijn colllega’s van mening zijn dat de werknemer niet goed functioneert.

Daarmee loopt u immers het risico dat u bij de kantonrechter bakzeil haalt, omdat arbeidsrechtelijk enkel een gezagsverhouding bestaat tussen het bedrijf en de werknemer en binnen die gezagsverhouding beoordeling plaats had dienen te vinden. U bent dus arbeidsrechtelijk gewaarschuwd.

Dat het houden van beoordelingsgesprekken op zich weinig nut heeft moge zo zijn en kan betekenen dat u op teamniveau allerlei andere instrumenten verzint, maar ik zou dat niet onder afschaffing van die oude vertrouwde en bij rechters kennelijk belangrijke beoordelingsgesprekken doen.

Vragen over arbeidsrecht? Beoordeel dan zelf de dienstverlening van KBW Advocaten en Mediators.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − two =