Een concurrentiebeding: hoe kom ik er als werknemer af?
Thijs werkt al jaren voor zijn baas. Hij is begonnen als loopjongen in het bedrijf maar heeft zich inmiddels aardig opgewerkt. Hij vindt het tijd om zijn horizon te verbreden en zoekt al een tijdje naar een nieuwe uitdaging. Een nieuwe baan. In zijn arbeidsovereenkomst is ooit wel een concurrentiebeding opgenomen, maar zijn baas zal hem hier vast niet aan willen houden.

Veel werknemers beseffen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst niet wat de werking van een concurrentiebeding is. Het is een beding dat pas aan het einde van de arbeidsrelatie in zicht komt en verbiedt om bepaalde concurrerende handelingen te verrichten. In feite komt het er op neer dat het de vrijheid van de werknemer beperkt bij het vinden van een nieuwe baan.
Te snel wordt gedacht dat een werkgever dat concurrentiebeding wel niet zal inroepen, maar er zijn helaas al heel wat werknemers op de spreekwoordelijke koffie gekomen, omdat ze ook gegokt hebben dat hun baas er niks mee deed en vervolgens hebben verloren. Een overeengekomen concurrentiebeding is iets om serieus te nemen als werknemer nu een werkgever nakoming van dat beding kan vorderen op last van een dwangsom. Dat loopt al snel in de papieren voor een werknemer.

Wat moet een werknemer doen om van een concurrentiebeding af te komen? Er zijn drie mogelijkheden. Mogelijkheid één is het bespreekbaar maken van een nieuwe carrièremogelijkheid met de huidige werkgever. Vaak ziet men dat het bespreekbaar maken van een nieuwe baan maakt dat de huidige werkgever bereid is daaraan mee te werken.
Is uw baas hiertoe niet bereikt en houdt hij u aan het concurrentiebeding vraag dan als tweede optie aan uw nieuwe werkgever of deze bereid is de eventuele schade die voortkomt uit het overtreden van het concurrentiebeding te vergoeden. Hij is immers degene die u graag als nieuwe werknemer inlijft.

Werkt ook dat niet dan is het mogelijkheid om bij de kantonrechter (gedeeltelijke) vernietiging van het concurrentiebeding te vorderen. Bij de vraag of een bepaald concurrentiebeding vernietigd moet worden laat de kantonrechter een hoop factoren meespelen. De mate waarin u zichzelf in uw nieuwe baan kunt verbeteren, de omvang van het overeengekomen beding, de mate waarin u concurrerende werking heeft, de manier waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd en nog vele andere zaken. Het is steeds een belangenafweging tussen de belangen van u als werknemer en die van de werkgever.

Heeft u een concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst en wenst u graag bij een andere werkgever aan de slag te gaan, dan bent u uiteraard van harte welkom bij KBW Advocaten aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen. Kiest u voor ons en niet voor de concurrentie!