In tijden van crisis, zoals deze, merken wij als advocaat dat er meer mensen komen die een ontslagvoorstel van hun werkgever hebben gekregen, met daarbij de vraag of we het aangebodene juridisch kunnen toetsen. Klopt hetgeen is afgesproken in de aangeboden overeenkomst? Dat gaan we uiteraard graag voor u na.

Wat echter opvalt is dat het zelden of nooit voortkomt dat iemand ons kantoor bezoekt met een arbeidsovereenkomst die hij nog wenst aan te gaan met een nieuwe werkgever? Wat maakt nu dat er kennelijk behoefte bestaat aan het einde van een dienstverband om een juridisch advies in te winnen en aan het begin van dat dienstverband niet? Is dat het vertrouwen dat men al dan niet ten onrechte heeft in die nieuwe werkgever?

Ook wanneer men een arbeidsovereenkomst aan wenst te gaan is het uiteraard verstandig om ons kantoor te bezoeken om samen na te gaan of de arbeidsovereenkosmt correct is opgesteld en of er geen juridische hiaten in zitten, ter voorkoming van problemen in de toekomst. Te vaak komen werknemers er pas tijdens het dienstverband achter dat er zaken niet kloppen, maar dat kan voorkomen worden door het tijdig inwinnen van goed advies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + thirteen =