Corona heeft ons doen beseffen dat er in veel beroepen prima mogelijkheden bestaan om vanuit thuis de overeengekomen arbeid te verrichten. In tijden van crisis ontstaan ook nieuwe mogelijkheden. Veel bedrijven wensen ook na het einde van deze crisis, dat hopelijk snel komt, te blijven faciliteren in thuis werken.

Thuis werken heeft voordelen, namelijk o.a. kostenbesparingen ten aanzien van reiskosten en het aantal kilo’s koffiebonen, maar aan van thuis uit werken zijn ook wettelijke verplichtingen verbonden. Wie kent niet de hilarische filmpjes van de thuiswerkende arbeidskracht die per ongeluk de camera van zijn laptop vergeten was en aantoonbaar in een ietwat twijfelachtige pyjama op de bank lag onder het motto thuiswerken?

Ook voor de thuiswerkplek is de werkgever in principe aansprakelijk. Die werkplek moet voldoen aan o.a. het Arbobesluit en er moet sprake zijn van een werkplek die gezond werken mogelijk maakt. De praktijk laat echter de omstandigheden van het geval meewegen bij de vraag wat er van een werkgever verwacht moge worden in dit kader. Wat te denken van een werknemer die thuis werkt vanaf een bureautje geplaatst in de slaapkamer? Volgt men de wet sec dan zou dat betekenen dat het uw werkgever is die de inrichting van de slaapkamer deels kan bepalen, maar dat voert naar mijn mening al te ver.

Nog ingewikkelder ligt het wanneer thuiswerken niet verplicht wordt gesteld door een werkgever, maar als optie aan wordt aangeboden aan werknemers. Stel de werknemer die er zelf voor kiest om  van thuis uit te werken wordt ziek als gevolg van een onjuist werkhouding? Dan moet men als werkgever haast gaan aantonen dat de werknemer steeds half onderuit gezakt op de bank van thuis uit aan het werk was. Van de werkgever kan toch haast niet verwacht worden dat hij controleert hoe de werknemer van thuis uit zijn werk doet, terwijl hij die controle op de werkvloer uiteraard wel heeft.

Thuiswerken is hip en thuiswerken moet ook zeker gestimuleerd worden, maar daarbij is het allereerst van belang om het gesprek met uw werkgever aan te gaan over de vraag hoe dit geregeld wordt en hoe uw werkplek er thuis uit dient te zien. Al was het maar om ervoor te zorgen dat u thuis niet ziek thuis komt te zitten vanwege werkplek gerelateerde klachten.

Vragen over arbeidsrecht? KBW Advocaten en Mediators in Schinnen. Wij zitten gewoon voor u op kantoor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *