Over de geheimhoudingsverplichting in arbeidsovereenkomsten

Wanneer ik tien jaar geleden een arbeidsovereenkomst voor u moest nakijken dan stond daar zelden een geheimhoudingsbeding in. Tegenwoordig kom ik haast geen arbeidsovereenkomsten tegen waar een dergelijk beding niet meer in staat. Kennelijk zijn werkgevers bang geworden voor hun geheimen of klappen werknemers eerder uit de school dan vroeger.

Een geheimhoudingsbeding is niets anders dan een artikel in een arbeidsovereenkomst waarin staat dat de werknemer geen bedrijfsgevoelige informatie met derden mag delen en waarin vaak een boete staat opgenomen voor het geval dat dit wel gebeurt. De hoogte van die boetes kan aardig oplopen.

Wanneer er geen problemen tussen een werkgever en werknemer bestaan op de werkvloer ontstaat er zelden een discussie over geheimhouding, omdat die vooral gevoed wordt door wederzijds vertrouwen. Pas wanneer de verhouding tussen werkgever en werknemer vertroebeld raakt en daardoor ook het vertrouwen in een werknemer afneemt ontstaan vaak problemen.

Op 1 december 2016 deed het Hof Den Haag een uitspraak (ELCI:GHDA:2016:3313) in een zaak waarin een werkgever stelde dat de werknemer het geheimhoudingsbeding had overtreden en een boete vorderde. Diezelfde werknemer was in eerste instantie door de kantonrechter veroordeeld tot het voldoen van die boete en was het hier niet mee eens en dus in hoger beroep gegaan.

Waar het om ging was de vraag of een werknemer een met hem overeengekomen geheimhoudingsbeding had overtreden door werk e-mails door te sturen naar zijn eigen privé-email. De werkgever stelde zich in feite op het standpunt dat informatie het pand niet mocht verlaten en dat dit dus ook gold voor informatie per email. De werknemer stelde zich op het standpunt dat zij geen informatie met derden had gedeeld en er dus geen sprake was van het delen van geheimen, nu het geheimhoudingsbeding toch juist overeen was gekomen om het delen van informatie met derden te voorkomen.

De werknemer werd in het gelijk gesteld en naar ik meen gelukkig maar. Hoe vaak komt het immers niet voor dat men even een werk gerelateerde email door mailt naar een privéadres, omdat het privéadres ‘s- avonds en in het weekend toegankelijker is? Dat het lekken van bedrijfsinformatie naar derden voorkomen moet worden en dat hiertoe een geheimhoudingsbeding zeer goed kan werken is een geheel andere discussie in dit kader.

De werkgever trok ook aan het kortste eind omdat hij onvoldoende kon bewijzen dat er informatie met derden gedeeld was vanaf dat privé emailadres. Het is dus zaak om als werkgever in een geheimhoudingsbeding zo goed mogelijk aan te geven welke handelingen op basis van dat beding verboden zijn voor de werknemer.

Heeft u vragen over het arbeidsrecht, dan bent u uiteraard van harte welkom bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen, maar mondje dicht hè, want dat is nu ons geheimpje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *