Wat verandert er als het wetsvoorstel van het CDA ongewijzigd wordt aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer?

In feite ziet het wetsvoorstel van het CDA op het vereenvoudigen van het recht op omgang met uw kleinkind(eren). Waar de wet nu nog stelt dat er sprake moet zijn van Family Life om een geslaagd verzoekschrift tot het verkrijgen van omgang met uw kleinkind in te dienen wenst het CDA die voorwaarde te schrappen.

Niet het Family Life moet volgens het CDA de reden vormen voor omgang met uw kleinkind, doch reeds het feit dat u een bloedband met uw kleinkind(eren) heeft.

Indien de wet erdoor komt blijft echter de voorwaarde bestaan dat het vaststellen van omgang met uw kleinkind(eren) in het belang van het kleinkind moet zijn, zodat de rechter naar verwachting weinig anders zal toetsen dan zonder het aannemen van dit wetsvoorstel. De weg naar de rechter lijkt eenvoudiger te worden, maar het is niet op voorhand te voorspellen dat de uitkomst van een gerechtelijke procedure daardoor ook positiever wordt voor u als grootouder.

Tegenstanders van het wetsvoorstel geven nu reeds aan dat dit voorstel dient te worden afgewezen omdat kinderen tegenwoordig toch al een drukke agenda hebben en deze lastig is in te passen in contact met de grootouders. Zij vrezen nog meer procedures over nakoming van omgangsregelingen.

Het feit dat er mogelijk problemen kunnen ontstaan met het nakomen van uw omgangsregeling met de kleinkind(eren) betekent uiteraard nog niet dat dit een reden moet vormen om geen verzoekschrift tot vaststelling van uw rechten als grootouder in te dienen. Pas nadat uw rechten zijn vastgesteld dient immers de vraag beantwoord te worden op welke wijze u hiervan nakoming kunt verlangen.

Uiteraard kunt u bij KBW Advocaten en Mediators steeds terecht voor het laten opstellen van uw verzoek tot omgang met uw kleinkind. Het maakt daarbij niet uit waar u woonachtig bent of waar uw kleinkind(eren) woont, nu wij landelijk optreden als advocaat.

Indien u gaarne ziet dat wij uw belangen behartigen om omgang met uw kleinkind te zien vastgesteld moge wij u verzoeken onderstaand contactformulier hiervoor in te vullen, waarna wij contact met u op zullen nemen.

  • Ik heb het privacybeleid gelezen en ben hiermee akkoord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *