Iedereen die wel eens overlast ondervonden heeft van zijn buren, hoe die overlast er ook uitziet wetende dat overlast vele vormen aan kan nemen, heeft naar verwachting ervaren dat er weinig juridische middelen zijn om de buren aan te spreken.

 

Het aanspreken van uw buren moet altijd de eerste stap zijn en blijven, maar wat als de buren minder “aanspreekbare” types blijken te zijn en de overlast voortduurt? In het geval dat het gaat om een huurwoning kunt u wellicht de verhuurder aanspreken op de overlast, zeker als het dezelfde verhuurder betreft dan de uwe, maar in geval van een koophuis is dit veel lastiger.

 

In art. 5:37 BW staat in de wet opgenomen wat er allemaal onder onrechtmatige burenhinder kan worden verstaan, waarbij te denken valt aan geluidsoverlast, stankoverlast, rookoverlast e.d., maar waarbij tevens de kanttekening geplaatst moet worden dat niet iedere hinder gelijk onrechtmatige burenhinder oplevert in juridische zin. Er mag verwacht worden dat u enige hinder accepteert, wetende dat wij in ons land nu eenmaal in een van de drukst bevolkte landen van Europa leven.

 

Het aanspreken van de Gemeente om een einde te maken aan de burenoverlast was tot voor kort vaak een beperkt middel omdat de Gemeente in de praktijk te weinig juridische instrumenten had om de overlast te doen stoppen. Vanaf 1 juli 2017 komt er echter een nieuw instrument in het overlastkoffertje van uw gemeente in de vorm van het nieuwe art. 151 d Gemeentewet, de gedragsaanwijzing.

 

Op grond van dit nieuwe wetsartikel hebben Gemeenten de mogelijkheid om aan een overlast veroorzakende buur een gebod tot doen of nalaten op te leggen op last van een eventuele dwangsom. Dat betekent in feite dat aan de buurman een boete wordt opgelegd als hij zijn gedrag niet aanpast.

 

Dat de wetgever aan Gemeenten nieuwe instrumenten geeft om overlast van buren aan te pakken is op zich toe te juichen, nu burenoverlast heel vervelend kan zijn, maar de vraag die alleen de tijd zal kunnen gaan beantwoorden is hoe er kan worden toegezien op de gewenste gedragswijziging nadat aan de buur een gedragsaanwijzing is gegeven. Dat lijkt praktisch lastig te controleren, met als risico dat de opgelegde gedragsaanwijzing nog geen resultaat zal boeken.

 

Dat de Gemeente de gedragsaanwijzing op kan leggen betekent overigens niet dat zij dit ook verplicht is, maar indien u tegen de ambtelijke muur van uw Gemeente oploopt in een geval waarin u hinder ondervindt van uw buren dan kunt u haar in ieder geval verzoeken tot het nemen van een dergelijk besluit. Doet zij dat niet of reageert zij in het geheel niet op uw verzoek tot het nemen van een besluit binnen de gestelde termijn dan heeft u hiermee in ieder geval de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar gekregen, waarbij ons kantoor u uiteraard gaarne van dienst is.

 

Wat wellicht nog een vele betere oplossing biedt dan het inzetten van de Gemeentewet in het geval van burenoverlast is het inschakelen van een MFN mediator. Of u het nu wil of niet, de kans is groot dat u nog jarenlang naast uw buren dient te leven en juist met dat gegeven lijkt mediation een beter idee dan het voeren van een juridische strijd. Ook indien u de mogelijkheden van het inzetten van mediation met uw buren wenst te bekijken kunt u terecht bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen, maar vertel het onze buren maar niet.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + fifteen =